Spårinformation

  • 6 jul 2024

image: Spårinformation

Spårinformation från Hultetgruppen 
 
Härligt med sommar och all vacker grönska vid Hultet och i naturen kring våra välbesökta elljusspår och fina skogsspår på Hultetberget och i Långmarken. Men när det blir högt gräs, blåbärsris, ljung och björksly som skymmer stigarna så behöver ett omfattande röjningsarbete utföras. 
 
Så här såg det ut innan...
 
 
Hultetgruppen (KOK) meddelar här resultatet av de senaste två veckornas röjningsarbete av Lennart J, Sune A, Börje M och Lillemor N:
1. Gamla milspåret har röjts öster om vägen söderut när Biking Värmlands Hultetleden (BVH) 12 km går på vägen söderut till Långmarkstugan. Gamla milspåret är röjt ända ned till platsen för fd Långmarkstugan. 
2. Röjning har gjorts av stigen från fd Långmarkstugan utmed milspåret/BVH ned över bäcken och bort till nästa vägpassage.
3. Gamla milspårets infart till Hultet från nordost har öppnats igen, se bild från före och efter omfattande röjning.
4. 5- och 7,5 km spåren har röjts från gräs och annat som vill växa in över spåren av Lennart M.
 
Kommunen planerar under v 28 att utföra röjning av BVH 12 km den västra delen av leden, från ingången från Kvistmossvägen, och 3-4 km tills leden når vägen på östra sidan. Gamla milspåret går samma väg.
 
Angående 16 km spåret norr om gamla milspåret och BVH 12 km:
Stigen är en gammal fin skogsstig genom vacker både gammal och ung skog och med ett fåtal mindre hyggen. Tidigare har stigen röjts av Multisportklubben. Idag finns mindre sträckor med högt gräs och blåbärsris som skymmer stigen men de kan passeras utan större svårigheter. Bitvis finns en utmanande kupering. Av och till finns vindfällt träd som går att kliva över, huka under eller gå runt. KOK för samtal med kommunen om en utökning av BVH spåret att inkludera 16 km slingan.
 
Hultetgruppen kan rekommendera att du/ni efter kort biltur till norra Kvistmossvägen tar en fin promenad på gamla milspåret österut ned till fd Långmarkstugan. Eller varför inte ta en promenad på 16 km slingan! Sommarkantarellerna lyser vackert utmed stigen och ger tillfällen med skön vila. Glöm inte ta med påse i fickan.
 
Anmäl vindfällen över spåren genom att skicka mejl till KOK som meddelar Hultetgruppen.
 
Sommarhälsningar från Hultetgruppen gm
Lillemor Nyberg
070-347 66 73
Stugvärd Hultets Friluftsgård
Styrelsemedlem i KOK