Skolor

Skolorientering

Kristinehamns OK vill gärna hjälpa till med orientering i skolan och det kan ske på flera sätt.

tex. genom 

- att erbjuda kartor över skolgården och terrängen i närheten av resp. skola.

- att hjälpa till vid orienteringslektioner

- att erbjuda skolorienteringsbanor vid Hultet, vår klubbstuga.

Skolgårdskartor

Om varje skola har tillgång till en skolgårdskarta blir det enklare att anordna orienteringsövningar flera gånger per termin vilket behövs då kartläsning tar tid att lära sig. Med en riktig karta blir det också roligare. Man kan lägga upp övningar som skattjakter, spårstigar eller vanliga banor.

Skicka ett mail till kristinehamnsok@outlook.com och tala om vilken slags karta ni behöver.

Orienteringslektioner i skolan

Vi har under 2010, 2011 och 2012 besökt mellanstadier på skolorna Strand, Södermalm, Hacklehem, Björneborg, Grunnebacka och Djurgårdsskolan med syftet att visa på hur man enkelt kan ta upp orientering i skolan. Det har varit givande för oss och tror vi, för skolans elever och personal. Vår förhoppning är att varje elev vid några tillfällen varje år ska få tillfälle att använda sig av karta och kompass i roliga övningar på skolan och i skolskogen.

Skolorientering på friluftsdagar

Alla skolor i kommunen är välkomna till Hultet och där delta i orienteringsövningar. Dessa kan läggas upp som tävling och/eller bara som en övning i okänd terräng. Eleverna får springa en bana antingen ensam eller tillsammans med någon. Ta kontakt med Kristinehamns OK mail - kristinehamnsok@outlook.com för ytterligare information och önskemål. 

Inför besök på Hultet måste bokning ske för att undvika krock med andra skolor. Bokning sker till ansvarig för uthyrning Roland Öman tel. 070-626 25 41 eller mail kristinehamnsok@outlook.com

Banor

Svenska orienteringsförbundet www.svenskorientering.se  har en inlärningstrappa där banornas svårighetsgrad är indelad i olika steg. GRÖN bana är lättast, VIT bana därefter och GUL bana den svåraste av de tre.

Gul bana i okänd terräng kan motsvara Läroplanens mål för högstadiet.

Kompassen

Det finns olika slags kompasser och två är speciellt anpassade för orientering. Linjal – och tum kompass.

 I vår kursverksamhet använder vi tum kompassen då den är enklare att förstå. Den används även av eliten eftersom kartläsningen är den viktigaste delen och det går snabbare än att ta ut riktning med en linjalkompass. 

I nybörjarorientering behöver man inte kunna ta ut kompasskurs alls utan man använder sin kompass till att "passa" kartan, dvs. ser till att man riktar norr på kartan mot norr i verkligheten. För att göra det behöver man bara titta på åt vilket håll norrpilen i kompasshuset pekar och hålla kartan så att uppåt på kartan riktas mot norr. Då kan man ”läsa kartan” och direkt se åt vilket håll man ska gå.

Sätt kompassen på vänster tumme. Vik ihop kartan och ta den i vänster hand. Håll den så att startpunkten är närmast magen och den kontroll som ska besökas framför.     

Därefter vrider man sig så att kompassens norr pil pekar mot kartans norr (uppåt) dvs. parallellt med kartans meridianer. Sedan är det bara att gå åt det håll kompassens linjal pil visar.

MEN… det är viktigt att man ser vad som passeras och följer med på kartan var man är. Vid inköp av ny utrustning till skolan rekommenderas alltså tum kompasser.

Hos Svenska orienteringsförbundet kan man beställa enkla kompasser inkl. väska, litteratur och skärmar m.m. som behövs för undervisning i orientering.