Öppethållande omklädningsrum.

  • 3 dec 2023
  • Aktuellt

Under skidsäsongen är omklädningsrummen öppna även lördagar och söndagar mellan kl.10.00 och 20.00. Gäller fr.o.m. nu! Hälsar Lennart Mikaelsson