Styrelsen

Kristinehamns OK huvudstyrelse 2023

Ordförande

Jessica Karlsson

076-837 11 89

Sekreterare

Anders Nyberg

070-325 29 71

Kassör

Lars-Göran Hagerö

070-220 87 33

Ledamot

Rolf Steiner

070-252 03 06

Ledamot

Johanna Forslund

070 - 573 67 07

Ledamot

Stefan Gunnarsson

070 - 666 58 70

Ledamot

Jens Andersson

070 - 2829110

Ledamot

Lillemor Nyberg

070- 347 66 73

Ledamot 

Robin Eriksson

073-649 71 89

Ledamot  Lennart Mikaelsson

070-202 57 50

 

 

 

Den nya hemsidan har idag inte möjlighet till personlig inloggning. Mer information om hur styrelseprotokollen ska tillgängliggöras för klubbens medlemmar kommer senare.