Felanmälan

Om något är trasigt på eller i byggnader - meddela Jessica Karlsson tel. 076-837 11 89 eller mailadress: m.jessica.karlsson@icloud.com

Om träd fallit ner i spåren eller lampor är trasiga m.m. meddela Lennart Mikaelsson tel. 070-202 57 50 eller  mailadress: lennart.mikaelsson100@gmail.com