Nyheter

Oringen 2023

  • 25 jul 2023

image: Oringen 2023

Årets O-ringen uppe i Åre

Kassören meddelar

  • 3 jul 2023

Fakturorna för återbetalning av startavgifter för vårens tävlingar har mailats ut. Betalning skall göras senat 31 juli. Belopp mindre än 300 kronor har inte fakturerats.  Ett 30-tal av er som varit ute och tävlat får vänta med att betala till i höst. I övrigt tillönskar kassören en Glad Sommar!”