Hultets Friluftsgård

Hultets Friluftsgård har sedan bastubyggnaden invigdes 1974 varit en samlingsplats för klubbens medlemmar.