Veteranmatchen

Tävlingsregler för Veteranmatchen

Veteranmatchen arrangeras alltid onsdag vecka 24 om inte särskilda skäl föreligger. Tävlingen är öppen för alla Djerfare, DOK:are och KOK:are som är 50 år eller äldre.

Klasser och banor

Tävlingen omfattar 2 klasser, Lång och Kort. Damerna springer i klassen Kort och herrarna i klassen Lång. Herrar 75 år och äldre har dock rätt att starta i klassen Kort. Banorna skall helst läggas i lättlöpt terräng med måttlig svårighetsgrad. Banornas längd och svårighet bör avpassas så att snabbaste tiden på respektive bana ligger på cirka 30 minuter.

Starttid

Födelseåret avgör starttiden. Äldst startar först. Avståndet i minuter till nästa startande är lika med åldersskillnaden.

Poängberäkning

Poängberäkningen baseras på ordningsföljden i mål oberoende av klass. Endast de 5 bäst placerade löparna från varje klubb beaktas. Dessa 15 (5 från varje klubb) rangordnas efter ordningsföljden i mål och tilldelas en placeringssiffra från 1 till och med 15. Observera att denna placeringssiffra inte nödvändigtvis behöver vara liktydig med placeringen i mål. Placeringssiffrorna adderas därefter klubbvis och den klubb som får den lägsta summan står som slutsegrare.

Exempel

Antag att ordningen för de 20 första i mål är

1. Djerf, 2. KOK, 3. DOK, 4. DOK, 5. KOK, 6. Djerf, 7. Djerf, 8. Djerf, 9. DOK, 10. Djerf, 11. Djerf, 12. KOK, 13. Djerf, 14. KOK. 15. DOK, 16. Djerf, 17. KOK, 18. DOK, 19. KOK, 20. Djerf

De 5 bästa Djerfarna har alltså målplaceringarna 1, 6, 7, 8 och 10. De 5 bästa KOK:arna har målplaceringarna 2, 5, 12, 14 och 17. De 5 bästa DOKarna har målplaceringarna 3, 4, 9, 15 och 18. Dessa 15 rangordnas på nytt inbördes efter ordningsföljden i mål dvs.

1. Djerf, 2. KOK, 3. DOK, 4. DOK, 5. KOK, 6. Djerf, 7. Djerf, 8. Djerf, 9. DOK, 10. Djerf, 11. KOK, 12. KOK, 13. DOK, 14. KOK, 15. DOK

Observera att Djerfarna som gick i mål som elfte, trettonde respektive sextonde man inte räknas med eftersom 5 Djerf-löpare redan utnyttjats.

För att kora segraren i Veteranmatchen adderas nu placeringspoängen för Djerf (1+6+7+8+10=32), KOK (2+5+11+12+14=44) respektive DOK (3+4+9+13+15=44) och i detta exempel skulle alltså Djerf stå som segrare med poängsumman 32. KOK och DOK fick samma poäng men KOK placeras före DOK eftersom deras bäste löpare gick i mål före DOKs bäste löpare.

Om klubb ej har minst 5 deltagare

Om en klubb bara får ihop 4 deltagare så tilldelas laget placeringspoängen 15 för den saknade deltagaren. Skulle 2 klubbar sakna varsin deltagare så tilldelas varje klubb placeringspoängen (15+14)/2=14,5. På samma sätt om t ex 3 deltagare saknas tilldelas var och en placeringspoängen (15+14+13)/3=14.

Placering vid lika poäng

Om det i något fall skulle hända att 2 eller 3 klubbar hamnar på samma poäng så avgörs den inbördes ordningen efter ordningen av klubbarnas bäste löpare i mål.