Bli medlem

För att bli medlem

Skicka ett mejl till kristinehamnsok@outlook.com

med namn, fullständigt personnummer, telefonnr. och aktuell e-mejladress. 

Skriv även vilken idrott du vill vara aktiv i - orientering och/eller skidor.

Betala avgift enligt nedan till bankgiro nr. 794-7450  eller Swisha till 1236719074 och skriv namn och personnummer

Inloggningsuppgifter för att logga in på Eventor och till hemsidans information enbart till medlemmar får du per mejl!

Medlemsavgifter

 

Ungdomar till och med 16 år

 100 kr/år

Från 17 år och äldre

 300 kr/år

Familjeavgift*

 600 kr/år

Stödjande medlem

 200 kr/år

 (* = föräldrar + ungdomar t.o.m. 16 år) Om du betalar familjeavgift, glöm då inte att ta med alla familjemedlemmar, även de som inte är aktiva.

Stödjande medlem duschar och bastar gratis!

Övriga medlemmar deltar även i klubbens träningar utan kostnad! 

Medlemskassör: Lars-Göran Hagerö Tel. 0550 - 805 01

 

Regler för medlemsavgifter

Medlemsår är lika med kalenderår. Från januari t.o.m. december.
Nya medlemmar är välkomna under hela året. För anmälan följ anvisningar på hemsidan.

Du som är medlem sedan tidigare och vill förlänga detta betalar in avgiften och skriver ditt namn på avin. Detta skall ske under januari.  I februari månad sker en uppdatering av medlemsförteckningen och de som inte betalat avgiften stryks som medlem. 

Detta innebär att de som betalat medlemsavgift kvarstår som medlemmar fram till 31 januari året efter. Har ingen ny avgift betalats då upphör medlemskapet.

Styrelsen i Kristinehamns OK

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.