Spåravgifter

För aktuell spårstatus, kolla  Längdskidåkning i Kristinehamn | Grupper | Facebook                       

Spåransvarig - Lennart Mikaelsson tel. 070-20 25 750                                                            mail: lennart.mikaelsson100@gmail.com

Regler för spåravgifter på KOK:s anlagda skidspår. 

Beslutas av styrelsen inför varje säsong.

Säsong november t.o.m. april 

1. Ingen spåravgift för barn och ungdomar upp t.o.m. 16 år folkbokförda i Kristinehamns kommun.

2. Ingen spåravgift för barn och ungdomar i kommunens skolverksamhet  (friluftsverksamhet och liknande) till och med gymnasiet under skoltid. 

3. Ingen spåravgift för barn upp t.o.m. 12 år i målsmans sällskap och folkbokförda i annan kommun.

4. För icke medlemmar är avgiften 950 kr för säsongskort.

5. För medlemmar är avgiften 950 kr för säsongskort.

Spåravgift för dagkort 90 kr/dag för alla som inte ingår i punkt 1, 2 och 3 .

Säsongskort - 950 kr.

Kan köpas vid ICA MAXI infodisk eller av funktionär vid Hultet. 

Betalningssätt med Swish 123 081 3915, kontant eller bankkort. Vid kontant- och kortköp på ICA MAXI fås ett kvitto.

OBS! På Hultet endast betalning med Swish!  

Köparen erhåller ett säsongskort som skall förses med namnteckning.

Köpet dokumenteras på förteckning över sålda säsongskort, (Excel-format) med nummer, betalningssätt, namn, telefonnummer och mejladress.

(Säsongskortet skall visas upp för spårvärd vid Hultet)

Dagkort - 90 kr. 

Kan betalas direkt via Swish 123 081 3915.

Kontant betalning med pengar eller bankkort görs vid ICA MAXI infodisk. Då erhålls ett spårkort som förses med datum och namn samt kvitto på ditt köp.

OBS! På Hultet endast betalning med Swish! (vid ev. kontroll visas Swish i mobilen eller erhållet spårkort för spårvärden)