Nyheter

Höstens träningar

  • 16 jul 2024

Efter mycket om och men är nu höstens alla träningar planerade. Nytt för hösten är att vi samordnar ungdomarnas träning på måndagar med att samtidigt erbjuda Motions-ol. Tisdagens tidigare träningar utgår.

Torsdagar erbjuder vi som tidigare men en reservation då provlöpningar sker inför Natt-DM och Kristinehamnsmedeln.

OBS! Kontrollera alltid på Eventor var och när träningen finns, samt anmäl er i tid så kartor finns.

Se all information på utlagd PDF-Fil (läs all info)

Spårinformation

  • 6 jul 2024

image: Spårinformation

Spårinformation från Hultetgruppen 
 
Härligt med sommar och all vacker grönska vid Hultet och i naturen kring våra välbesökta elljusspår och fina skogsspår på Hultetberget och i Långmarken. Men när det blir högt gräs, blåbärsris, ljung och björksly som skymmer stigarna så behöver ett omfattande röjningsarbete utföras.