Välbesökt KOK-årsmöte

  • 5 feb 2017

Söndagen den 5 februari samlades närmare 40 medlemmar i Hultet för klubbens årsmöte. Efter styrelseval och information om O-ringen i Arvika samt lite tankar om en framtida konstsnöanläggning blev det smörgåstårta och smaskig chokladkaka.

Mötesordförande Yngve Johansson svingade klubban med bravur och styrelsen blev omvald och fick klartecken för ekonomi och verksamhet under 2016. Här är en länk till styrelsen.

2016 har inneburit flera lyckade arrangemang, t.ex. DM-sprint med ny karta, och många deltagare på klubbens egna träningsorienteringar. I tävlingsverksamheten har klubbens löpare funnits med i topp vid flera tävlingar. Vi har också fått fler ungdomar och vuxna nybörjare, inte minst genom nybörjarkursen i våras. Veteranerna har som vanligt varit aktiva hela året. 700 barn har varit med i skolorienteringen. Även PreO och MTB-O har utvecklats positivt. Friskare Kristinehamn har också genomförts i tre etapper. Ett bra år både verksamhetsmässigt och ekonomiskt!

En verksamhetsplan för 2017 godkändes. Ännu finns plats för fler både i motions- och tävlingsverksamheten. 70 personer behövs som funktionärer till O-ringen i Arvika i juli och det finns redan drygt 50 som anmält sitt intresse. Arbetet med revidering av kartor (Harberget-Sätterbron samt Björkvallen) fortsätter för att vi ska ha aktuella kartor och kunna ha arrangemang kommande år. Huvudbyggnaden i Hultet behöver målas utvändigt och det ska göras under 2017.

Efter information om funktionärsplaneringen vid O-ringen och om en tänkt konstsnöanläggning vid Hultet högg vi in på de läckra smörgåstårtorna.