Stads-OL 27/1

  • 25 jan 2015

Vi samlas och startar på Nettos bilparkering i nord östra hörnet mellan 17 och 18.

Två banor ca 3,4 och 2,5 km erbjuds.

Kontrollerna är utmärkta med reflexstavar. 

Ta med pann-eller ficklampa och Sportident om du har (finns att låna).

Alla välkomna!

Upplysn. Leif tel. 070-551 84 28