Arena funktionärer Quattro!

  • 10 jun 2014

Information och påminnelse till er som lovat hjälpa till med arenabygge och marka bl.a vid årets Quattro:

Söndag 15 juni vid kl: 13:00 samlas Christer G, Patrik, N, Michael F Yngve J Anna S och Gunnel G vid Kolonilotterna, se vägvisning nedan. 
Måndag 16 juni kl: 16:00 samlas Christer G, Jan K, Michael F, Sven-Erik B,Pär N, Anna S, Gunnel G och Görel vid Hembygdsgården, se vägvisning nedan..
Tisdag 17 juni kl: 16:00 samlas Christer G, Elisabeth F, Michael F, Pär N, Anna S, Gunnel G och Görel.Vid Sandfallet se vägvisning nedan.
Onsdag 18 juni kl: 16:00 samlas Christer G, Michael F, Patrik N, Heléne S, Anna S, och Gunnel G vid Capurja se vägvisning nedan.
Samtliga dagar kommer Stefan informera vad han behöver hjälp med på plats. När alla utfört sin uppgift turas vi om att springa då alla ska få möjlighet att delta i Quattron. Hoppas även de flesta kan hjälpa till att packa ihop innan hemfärd.
Vägvisning och Parkering Etapp 1, Kolonilotterna. Från E18 tag mellersta avfarten mot Filipstad, därefter mot centrum, vid Hacklehemsskolan skylt + skärmar till parkering. Från parkering till Arena ca 400 meter. Etapp 2, Norrgården. Från E18 tag mellersta avfarten mot Filipstad, därefter mot centrum. Vid Netto skylt + följ skärmar till parkering i anslutning till Arenan. Etapp 3, Sandfallet. Från E18 tag mellersta avfarten mot Filipstad, därefter mot centrum ca 300 meter, skylt + följ skärm till Stenstalidskolans parkering. Från parkering till Arena ca 500 meter. Etapp 4, Kanotseglarnas klubbstuga. Följ kommunskyltning till Skärgården, Picassoskulpturen, skylt + följ skärmar till parkering i anslutning till Arenan. 
Tack till er som lovat hjälpa till.! Heléne