Viktig funktionärsinfo OL-Weekenden

  • 11 aug 2013

Två veckor kvartill Kristinehamns OL-Weekend! Kallelse och information till alla funktionärer vid 2013 års OL-Weekend.

Kan du läsa här.
Liksom 2012 vill tävlingsledningen bjuda in alla funktionärer till en utvärderingskväll,
läs inbjudan här.
Har du några frågor kontakta Heléne kok.helene.svensson@bredband.net