Resa 25 manna

  • 3 okt 2012

Ni som ännu inte har kontaktat mig för ev samåkning eller tagit kontakt med annan kokare finns det nu en pdffil som visar vilka som åker med vem och där det finns plats för samåkning. All korrespondens eller fundringar skall ske till mig. stefan.gunnarsson@regionvarmland.se eller 0706665870

Resa till stockholm