Årsmöte 2023

  • 27 feb 2023

Igår hölls årsmöte 2023 för Kristinehamns OK. De 35 medlemmarna som mött upp röstade fram en ny ordförande efter Runo Johansson som avsagt sig återval. ”Det har varit en härlig tid med alla klubbmedlemmar som alltid engagerar sig i klubbarbetet. Arbetsfördelning har varit nyckeln till att jag har kunnat vara kvar inte bara denna 11 års period utan även en period mellan 1993 och 2001”, säger Runo.

Lillemor Nyberg avtackade avgående styrelsemedlemmarna Viveka Jernstedt, Roland Öman, Anders Almhed och Birgitta Johansson samt mötesordförande Yngve Johansson med blommor och choklad för nedlagt arbete i styrelsen. Samtliga avgående medlemmar tänker förstås fortsätta att arbeta för klubben!

Trevlig samvaro och gott fika ordnat av Roland, Gunnel och Märta avslutade årsmötet.

Fler som lät sig väl smaka.

Ett nytt KOK år väntar med fortsatt härlig skidåkning och kommande orienteringsutmaningar både för deltagare och arrangörer. /Birgitta