HLR kurs på Hultet!

  • 12 feb 2023
  • Aktuellt

Igår lördag arrangerade Röda korset en kurs i livräddning på initiativ av Jessica Karlsson. Tyvärr blev hon sjuk och kunde inte delta i den mycket bra och pedagogiskt upplagda kursen. Erfaren och proffsig utbildare var Åke Hultqvist från Örebro.

Vi fick både teoretiskt och praktiskt lära oss hur man snabbt tar hand om en skadad och/eller medvetslös person. I kursen ingick även en genomgång av Hjärtstartaren vilken är mycket instruktiv och handleder livräddaren på ett bra sätt. Men man måste ändå veta i vilken ordning hjälpinsatser ska ske.

Efter dessa kurstimmar är vi nu mer förberedda om något händer och vi rekommenderades att uppdatera våra kunskaper minst en gång vartannat år.

Kursen avbröts mitt i för en kvarts fikastund med jättegott tilltugg som Agnas och Joline hade ordnat till.

Innan vi gick hem laddade vi ner appen 112 på våra mobiltelefoner!