Årsmöte 2023

  • 30 jan 2023
  • Aktuellt, Nyhet

                    Pristagare från KOK på OL-Galan 2022.                                                                      

Alla medlemmar hälsas välkomna till Kristinehamns OKs årsmöte på Hultet

söndagen den 26 februari 2023 kl. 15.00.

Efter mötet bjuder KOK på kaffe och bullar

 

Läs 2022 års verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2023 på bifogad pdf fil!

Se även dagordning och övriga möteshandlingar!

Motioner och förslag inlämnas till styrelsen senast den 20 februari.

Verksamhet och plan 2023

Dagordning