Motions-OL för daglediga 17 nov

  • 17 nov 2022

image: Motions-OL för daglediga 17 nov

Ljusåsen anno 20221117

För drygt 20 år sedan arrangerades Luslunken, en av Värmland största tävlingar nere i skogen norr Bäckhammar. Kalle Wickström var banläggare i tävlingsskog som mycket betstog av täta gröna områden.

Rolf och Anders har uppdaterat kartan därnere, många dagar har de tillbringat där i området Ljusåsen.

De bjöd som vanligt de nära 70 startande på utomordentligt fina banor i sagolik terräng enligt många, som för de flesta var helt ny upplevelse.

Efter tävlingen bjöd Roland med ny personal Lillemor Brodin på uppskattad måltid.

Lillemor Nyberg gav oss alla en viktig föreläsning av vikten att hålla igång på rätt sätt.

Anders visade var han och Rolf har lagt ner jobb för att uppdatera Koks alla kartor.

Kok har ett mycket stort utbud av områden som är delvis karterade och som Rolf och Anders håller på att beta av.

Hela 28 st kartutsnitt förfogar Kok av.

De som inte kunde delta på dagens motions-ol finns kartor på Eventor för att träna på, blåa snistlar hänger vid kontrollerna.