Terrängkontroll

  • 24 apr 2022

image: Terrängkontroll

Kok är nog unik på att uppdatera sina kartor....

Koks kartansvariga Rolf och Anders bokar in ett antal kokare till helgen 23-24 april som tidigare genomått utbildning. Inför Kristinehamnsmedeln den 20 augusti ska kartan vid Långmarken kontrolleras för att få ett godkännande att arrangera nationell tävling.

Stora uppdelade områden ska gås igenom.

Här nedan visar vad som gäller...

Terrängkontroll av Hultet-kartan

Lördag 2022-04-23 kl 08.30 till ca 15.00
Deltagare: Anders Nyberg, Anita Larsson, Bertil Johansson, Börje Muller, Håkan Jonsson, Jessica Carlsson, Leif Ericsson, Leif Larsson, Lillemor Nyberg, Rolf Steiner

Söndag 2022-04-24 kl 08.30 till ca 14.00
Deltagare: Anders Nyberg, Johanna Forslund, Jonas Larsson, Rolf Steiner, Stefan Gunnarsson

Samlingsplats: Vindskyddet direkt innanför bommen på vägen mot vindkraftverken

Medtag: Kartnormen, kompass, plastfickor, anteckningsblock, penna, erforderlig mat och dryck

Vi tillhandahåller: Karta över resp område i skala 1:4000 eller 1:5000

 

Vi har delat in Hultet-kartan i 16 delområden. Under kommande helg avser vi att kontrollera område 1-6 och ev även 7-8. Vi tänker oss två kontrollanter per delområde. Ni väljer själv vem ni vill gå tillsammans med och hur ni vill kontrollera ”ert” område. Har ni önskemål om delområde så kanske det går att uppfylla.

Dagen avslutas med avrapporterings-/uppföljningsmöte för att sammanfatta och jämföra gjorda iaktagelser. Varje grupp lämnar över en rapport för sitt område.

 

Tips för Terrängkontroll:

  • Kontrollen är en stickprovskontroll, inte att hela kartan skall kontrolleras.
  • Utgångspunkt är hur en elitorienterare i tävlingsfart uppfattar kartan.
  • Läsbarheten går alltid först.
  • Kontrollera i första hand att ytsymboler anger rätt löpbarhet.
  • Kontrollera att redovisade objekt ger en bra terrängförståelse.
  • Avseende lägesriktighet gäller att den relativa positionen mellan närliggande objekt är det viktigaste.
  • Läs på vad som gäller för 109 Punkthöjd, 201 Opasserbar brant, 202 Passerbar brant och 204 Sten. Det vore bra om ni kan ”döma av” direkt om dessa föremål skall vara med på kartan eller tas bort.

Som sagts, mycket jobb har lagts ner och mer blir det. Men då vi är många som hjälps åt ligger det en rimlig arbetsbörda på hårt arbetande Rolf och Anders så de får hjälp att producera godkänd karta för att springa nationell tävling.