Medlemsavgift 2022!

  • 31 jan 2022

Dags att betala medlemsavgiften för år 2022

Förnya ditt medlemskap genom att betala enligt följande –

Betala gärna snarast men senast i slutet av mars! Betala till KOKs bankgiro 794-7450 eller swisha till 1236719074 och skriv namn och personnummer på dem som ingår i avgiften. 

OBS! För 2022 gäller följande -

Barn och ungdomar till och med 16 år                                      100 kr

Juniorer och vuxna från 17 år                                                  300 kr

Familjeavgift – vuxna samt barn och unga upp t.o.m. 16 år    600 kr

Stödmedlem                                                                          200 kr 

Om du vill bli ny medlem.

Skicka ett mail till kristinehamnsok@gmail.com   och skriv namn, personnummer och telefonnummer. Skriv även vilken/vilka idrotter du vill vara aktiv i – orientering och/eller skidor. Betala enligt ovan så blir du registrerad och får inloggningsuppgifter.