Årsmötet 2021!

  • 29 jan 2021

Årets årsmöte kommer att hållas senare pga. pandemin!

Coronapandemin och alla restriktioner gör att vi måste avvakta med årsmötet till senare under året. Vi kommer att annonsera i NKP och på hemsidan i god tid innan. Valda delar ur årsskriften KOK Hett nr. 1 kommer att publiceras på hemsidan så snart innehållet är färdigt.