Skidspåren stängs ikväll.

  • 27 jan 2021

Anders redovisar när skidspåren är stängda!

"Ikväll/natt kommer vi att lägga mer snö med kanonerna i nerförsbacken ner mot gärdet (s-kurvan), detta för att förbättra spåren i kurvorna, så det ska bli lite enklare att köra nerför. 
	</div>
	<div class=