Motions-OL för veteraner och daglediga 28 jan

  • 22 jan 2021

Fri start mellan kl. 09.45 och 11.00

Banor som erbjuds är preliminära vad gäller längd.

Korta lätt 1,7 km
Korta ca 2,2 km
Långa 3,4 km

Vägvisning; Magasinsvägen mot Jutviken, se Eventor

OBS! Innan start måste alla prickas av i anmälningslistan och efter loppet avläsa sportidentpinne i sekretariatet. 
VIKTIGT då vi inte kan avsluta träningen då ev löpare är kvar i skogen.

Länk till  Anmälan på Eventor

Välkomna Leif och Anita