Medlem 2021!

  • 18 jan 2021

Dags att betala medlemsavgift för 2021!

Förnya ditt medlemskap genom att betala enligt följande –

Betala gärna snarast men senast i slutet av mars!        

Betala till KOKs bankgiro 794-7450 eller swisha till 1236719074 och skriv namn och personnummer på dem som ingår i avgiften. 

OBS! För 2021 gäller följande -

Barn och ungdomar till och med 16 år                                           100 kr

Juniorer och vuxna från 17 år                                                          300 kr

Familjeavgift – vuxna samt barn och unga upp t.o.m. 16 år            600 kr

Stödmedlem                                                                                      200 kr

Om du vill bli ny medlem.

Gå in under Bli medlem på vår hemsida och fyll i formuläret. Betala.

Du kan också betala, skriva namn och personnummer enligt ovan och skicka till kristinehamnsok@gmail.com

Skriv även vilken/vilka idrotter du vill vara aktiv i – orientering och/eller skidor.