Skidspåren avstängda lördag fm!

  • 6 jan 2021

Lördag den 9 januari är skidspåren avstängda mellan kl. 7.00 och 12.00.

Då spårområdet ska köras med pistmaskinen är det förbjudet att vistas inom arbetsområdet! Pulkabacken och lekisområdet berörs inte.