DM MtbO

  • 24 sep 2019

Lördag den 21 september startade tre KOKare vid Kils arrangemang av DM Mtbo. Ett fint arrangemang i strålande solsken.

Banläggaren hade lagt banor med flera vägvalsmöjligheter där rätt vägval kunde generera flera minuters bättre sträcktid. Vid prisutdelningen är de tre KOKarna på varsin silverplats. Leif Celander H50, Helene Svensson D50 och Lisbeth Helander D60. Grattis!