Spårlag

  • 23 sep 2019

Nu är det DAX att se över er kilometer på spåren i Hultet innan snön kommer. OBS! vi har reviderat arbetslagen och den som står överst med fet stil är sammankallande för den km.

Stämmer inte ditt telefon nr, mejla då Anne-Marie det rätta nummret, så blir det så mycket enklare för alla.

         
         
 Arbetslag        
         
Kontaktperson Lennart Mikaelsson, tel 136 61.  
         
                                                   
Elljusbana                          
         
1:a kilometern.  (0-1 km)   5:e kilometern (4-5 km) 
Benny Fredlund 070 593 77 44   Lennart Mikaelsson 136 61
Rolf Steiner 560 18   Roland Andersson 195 51
Jonas Larsson 070-579 80 94   Sven-Erik Sjöberg 195 71
Leif Larsson 817 59   Rickard Kristoffersson  
         
2:a Kilometern  (1-2 km)   7,5 km-Banan    
Lennart Johansson 560 36   Lars Nyman 070 578 49 57
Björn Henningsson 070 374 49 33   Per Nyman 070 578 49 55
Jörgen Nilsson 136 36   Håkan Jonson  
Patrik Nyström 070 571 94 21   P-O Fallgren 183 69
         
3:e kilometern  (2-3 km)      
Bo Gustafsson 072 519 04 07      
Roland Erlandsson 170 17      
Bengt Öberg 076 650 01 82      
Anders Nyberg  070-325 29 71      
         
4:e kilometern  (3-4 km)      
Hadar Igelström 186 09      
Bertil Johansson 072 224 50 54      
David Henriksson 073 844 82 88      
         
         
10km-Banan        
         
2:a kilometern  (1-2 km)   6:e kilometern  (5-6 km)
Christer Elfsberg 073 748 09 25   Leif Fredberg 800 02
Bror Sundén 800 42   Per Fredberg 800 02
Tord Salenbäck 162 07   Christer Pertun 521 05
         
         
3:e kilometern  (2-3 km)   7:e kilometern  (6-7 km)
Göran Nilsson 708 500 07 10   Roland Öhman 070 626 25 41
Harald Sandberg 174 18   Bo Wadman 182 83
Jan Karlsson 070 237 27 96   Bo Svedjeby  199 73
         
         
4:e kilometern  (3-4 km)   8:e kilometern + fram till Elljusspåret.
Steve Winqvist 108 01   Sune Andersson 802 03
Ulf Gustafsson 107 16   Björn Stake 802 32
Mikael Salenbäck 818 87   Christer Gillenäs 802 15
      Tore Karlsson  
      Torbjörn Röös 804 39
5:e kilometern  (4-5 km)      
Börje Muller 070 441 02 00      
Rolf Bäck 823 01      
Nils Dåverhög 163 82