Motions-Ol 12 sept

  • 9 sep 2019

Samling vid Pustas, vägvisning från fd Cabby. Parkering längs vägen. Start mellan 17.30-18.30.

Tre banor:
Långa 4,7 km
Mellan 3,6 km
Korta 2,0 km

Banorna finns i både skala 1:10 000 och 1:7 500. Sportident och kompasser finns att låna. Ta gärna med egen plastficka.

Länk till karta med samlingsplatsen.

Upplysningar: Patrik Nyström och Rickard Christoffersson 

Alla Välkomna