Översyn av datorer och stämplingsenheter 31 mars

  • 25 mar 2019

All Sportidentutrustning och alla datorer måste finnas på Hultet senast lördag kväll 30 mars. Utrustningen vi använder på våra träningar ska gås igenom för att kontrollera tid och funktion när vi ställt om till sommartid.

Helgen 30-31 mars är det dags att ställa om till sommartid. För att all utrustning vi använder på våra träningar har rätt tid och fungerar kommer en översyn av dessa att ske på söndag 31 mars. Då måste all Sportidentutrustning och alla bärbara datorer finnas på Hultet.

Om detta ställer till bekymmer för någon träningsarrangör var vänlig kontakta mig så löser vi det så bra som möjligt.

Jonas Larsson, 070-579 80 94