Stads-OL tor 21/2

  • 16 feb 2019

Samling Marieberg: stora parkeringen vid konstmuseet. Start mellan 17,30-18,00

Fortfarande isigt på många ställen så dubbat är ett måste.

Medag även -Sportidentpinne som enbart kommer används för Start och Mål tid,-Reflexväst, och -Pannlyse.  

banor: 2 st

Banläggare Ingemar Z