Stads-OL tor 14/2 Ändrad plats

  • 9 feb 2019

Samling Parkeringen söder om Lidel, vid "Svängbrons" norra del. Start mellan 17,30-18,00

Fortfarande  isigt på många ställen så dubbat är ett måste.

Medag även -Sportidentpinne som enbart kommer används för Start och Mål tid,-Reflexväst, och -Pannlyse.  

banor: 

Banläggare Gillenäs