Veteran-OL ons 21/11

  • 17 nov 2018

Alla daglediga hälsas välkomna till KOK:S veteranorientering. Samling: Ca 1 km NO gården POSSEBERG.

Smling se på kartan, längst ner på Eventor

Vägvisning: OL-skärm, på Revsandsvägen i vägskäl ca 5 km från Järsberg, för infart till ”TC” på gamla A9 övningsfält.
Parkera söder och väster om vägskälet.
Anmälan på Eventor, OL samt lunch
Två banor: 3,1 km och 2,2 km. Skala 1: 7500 
OBS! många kontroller så kontrollera kodsiffror.
Start från kl 10:00.
Dusch i Hultet med avslutande lunch, 30 kr.
Medtag egna SI-pinnar, ett fåtal finns för utlåning.
Avgift för OL: KOK:s medlemmar gratis, övriga 40 kr kontant.
Banläggare: Christer Elfsberg
VÄLKOMNA  !

Kontrollerna kommer att sitta ute fram till och med söndag.