Veteran-OL ons 26/9

  • 24 sep 2018

Alla daglediga är välkomna att deltaga på koks Veteran-OL Samling Värnanäs

Skala: 1:7500 del

Karta: A9 bladet

Anmälan: På Eventor. 

Samling: kl 9.45

Start: kl: 10.00

Banor: 2 banor 3,0 km och 2,2 km

Dusch: i Hultet med avslutande lunch efteråt.

Vi använder oss av KOKs sportidentpinnar för tidtagning.

Ansvarig: Lasse H och Lars M

OBS! kontrollerna kommer inte sitta kvar ute .