25 manna 6/10 2018

  • 10 aug 2018

Det är hög tid att se över intresset från oss Kokare att springa årets 25 manna. Vi måste innan 30 aug anmäla ett lag. Anmäl dig till undertecknad så snart som möjligt, senast 25 aug. mail stefan.gunnarsson54@gmail.com tel 0706665870

Inbjudan

Intresserade att springa 25 manna.

Jessica Karlsson
Håkan Jonsson
Linda Nilsson  (lämnar definitivt besked senare)
David Henriksson
Åsa Sax
Ingvar Andersson
BrittMarie Andersson
Per Fredberg
Jonas Larsson
David Lindqvist
Maria Österlund
Helene Svensson
Christer Gillenäs
Gunnel Gillenäs
Viveca Jernstedt
Stig Vahlberg
Emily Forslund
Mikael Forslund
Filip Östman
Elisabeth Falemo
SvenErik Brodin
Amanda Johansson
Emma Johansson
Bertil Johansoon
Stefan Gunnarsson
Britt Gunnarsson