Årsmöte

  • 13 feb 2018

KOKs Årsmöte är nu avklarat

Kristinehamns OK 41:a årsmöte hölls på söndag 11/2 på Hultet.

Årsmötet hade samlat ett trettiotal medlemmar.

Efter att ordförande Runo Johansson hälsat oss välkomna valdes Yngve Johansson till att leda årsmötet som vanligt med bravur.

Några större ändringar i styrelsen för 2018 blev det inte. En ny ledamot Johanna Forslund valdes in i styrelsen med ungdoms frågor som sitt arbetsområde.

Årsavgiften för 2019 fastställdes till oförändrat. Och klubbens ekonomi är fortsatt god.

Efter förhandlingarna informerade Lennart Mikaelsson om konstsnöprojektet och hur långt det hade avancerat. Någon närmare tidsplan kunde inte anges då bidragsansökningarna inte har behandlats ännu.

Efter förhandlingarna bjöds deltagarna på god smörgåstårta, kaka och kaffe som smakade som vanligt gott.