Veteran-OL 21/2

  • 17 feb 2018

Alla daglediga är välkomna att deltaga på Veteran orienteringen. Samling: soptippsvägen se Eventor

Skala: 1:7500 del

Karta: Östervik/Stensta kartan

Anmälan: På Eventor. 

Samling: kl 9.45

Start: kl: 10.00

Banor: 2 banor

Dusch: i Hultet med avslutande lunch efteråt.

Vi använder oss av KOKs sportidentpinnar för tidtagning.

Ansvarig Rolf Steiner 070-266 56 78