Veteran-OL ons 14/2

  • 10 feb 2018

Alla daglediga är välkomna att deltaga på veteran träningen vid Bomtorp. En bit ner på Revsandsvägen.

Skala: 1:7500 del

Karta: Possebergskartan

Anmälan: På Eventor. 

Samling: kl 9.45

Start: kl: 10.00

Banor: Långa Korta

Dusch: i Hultet med avslutande lunch efteråt.

Vi använder oss av KOKs sportidentpinnar för tidtagning.

Ansvarig: Leif Fredberg

OBS! kontrollerna kommer sitta ute över helgen.