Påminnelse om reseersättning

  • 13 dec 2017

De som körde bil i samband med 25mannastafetten den 7 oktober uppmanas att sända in en reseräkning.

Vår kassör Lasse Hagerö vill gärna ha uppgift om antal körda mil och vilka som i åkte med i bilen, från dem som inte redan lämnat in det. Erättningen är 4,50 kronor per mil och person.