Veteran-OL 6/12

  • 2 dec 2017

Alla daglediga är välkomna till Veteranträningen. Samling: 9:45 efter Gamla Karlskogavägen. följ skärm från Cabby.

Anmälan: Se Eventor

Samling: efter gamla Karlskogavägen skärm från Cabby. 09.45.

OBS!  Kartorna kommer inte läggas ut på nätet denna gång , de kommer bara ligga i källartrappen.

Karta: Nya Harbergskartan 1:7500.

Banor: Långa 4 km. Mellan 3 km. Korta 2 km.

Vi använder KOKs Sport-Ident pinnar

Icke KOK-medlemmar betalar 40 kr kontant.

Sedvanlig dusch och lunch i Hultet. 30 kr

 Upplysningar Runo Johansson  0738101155