Hög tid att betala medlemsavgift

  • 3 mar 2017

Du som ännu inte betalat medlemsavgift för 2017 - gör det nu!

Betala avgift enligt nedan till bankgiro nr. 794-7450. Är du redan medlem sedan tidigare betalar du bara in avgiften och skriver ditt namn på avin, går inte det sänder du ett mejl till kassör Lars-Göran Hagerö och talar om att just du/din familj har betalat in årsavgiften.

Medlemsavgifter 2017

  • Ungdomar till och  med 20 år   100 kr
  • 21-år och äldre                         300 kr
  • Familjeavgift*                            600 kr
  • Stödmedlem                             200 kr

*) föräldrar + ungdomar t.o.m. 20 år. Om du betalar familjeavgift, glöm då inte att ta med alla familjemedlemmar, även de som inte är aktiva.