Veteran-OL ons 1/3

  • 24 feb 2017

Alla daglediga är välkomna till Veteranträningen. Samlig: Bomtorp, skärm efter Visnumskilsvägen

Skala oftast 1:7500 del

Anmäl er på Eventor

Samling kl 9,45

Start kl 10,00

Vi använder oss av KOKs sportidentpinnar för tidtagning.

Dusch i Hultet med sedvanlig lätt lunch efteråt.

Ansvarig: Leif Fredberg tel 070-291 09 85

Skärmarna hänger ute till och med söndag