Veteran-OL ons 22/2

  • 19 feb 2017

Alla daglediga är välkomna till Veteranträningen. Samling Sundbo. Vägvisning frän Kroksvikskorset. Följ vägen mot Lerdala och skärmar mot Kärret och Sundbo ca 4 km från Kroksvikskorset. Kan vara halt på grusvägen

Skala: 1:7500 del

Karta: Östervik

Anmälan: På Eventor. 

Samling: kl 9.45

Start: kl: 10.00

Banor: Långa 2,9 km, Korta 2,3 km

Dusch: i Hultet med sedvanlig lätt lunch efteråt.

Vi använder oss av KOKs sportidentpinnar för tidtagning.

Ansvarig: Sven-Erik Brodin tel 0731582443

Skärmarna hänger ute till och med söndag