Stads-OL torsdag 23 februari

  • 19 feb 2017

På torsdag blir det kvällsorientering i Villastaden i Kristinehamn.

Samling parkeringen vid fd Konsum vid korsningen Eldaregatan-Skogsgatan. Start mellan 17.30-18.00. Det erbjuds två banlängder: 2,0 km samt 3,2 km. Medtag kartlyse och reflexväst, reflexstavar används och sportidentpinne för start och målstämpling. Välkomna till vinterns sista Stads-OL önskar Börje och Elisabet. Upplysningar tel 070-4410200 eller 070-3363372.