Torsdagsträning 9/2

  • 7 feb 2017

Samling parkeringen Tallundens förskola (gamla Folkets Park) vid korsningen Fältvägen-Kurlandaallén. Start mellan 17.30-18.00. Det erbjuds tre banlängder, 3,1 km, 2,4 km och 1,8 km. Medtag kartlyse och reflexväst, reflexstavar används.

Kompass och pinnar finns att låna. Alla är välkomna!

Upplysningar Michael Forslund 070-2169036