Veteran-OL ons 8/2

  • 5 feb 2017

Alla daglediga är välkomna att vara med på Veteranträningen. Vägvisning från Älvbron, efter gamla Filipstadsvägen, Norr om Kristinehamn, mer info se Eniro.

Anmäl er på Eventor

Samling: Vägvisning från ÄLVBRON

Det är halt längs vägen därifrån!!!

Karta/terräng: 1:7500. OBS blå meridianer. Huvudsakligen god framkomlighet. En stor del av skogen har avverkats, men hyggena har god framkomlighet. Många djupa spår efter skogsmaskiner. Ibland på kartans stigar, oftast vid sidan om. Kontrollerna ligger mest i den skog som är kvar.

Banor: 3200 m resp 2100 m

Start: Från 09.30. Startstämpling, snitsel till startpunkten, där kartorna finns.

Kontroller: Vanliga skärmar, vissa med dosa. Kodsiffra stämmer inte med den på kontrollbeskrivningen.

Sedvanlig lättare lunch för dem som återkommit i tid

Kortare föredrag om kartor m m efter för dem som orkar

 

Välkommen och LYCKA TILL! Kanske sista gången i detta skogsparti???

Särmarna hänger ute till och med söndag.

Yngve