Träning Stensta Tisdag  23/8

  • 17 aug 2016

Samling vid väg mot soptippen. Medeldistans. 4 banor. Start mellan 17:30 och 18:30.

Bana 1   4,5 km  Blå   Skala 1:10 000 och 1:7500

Bana 2  3 km Röd  Skala 1:10 000 och 1:7500

Bana 3  2,2 km bana med ett par svåra röda kontroller Skala 1:10 000

Bana 4  1,7 km Vit bana  Skala 1:10 0000

Samling vid väg mot soptippen. Parkering på väg innan vägbom. Observera att ombyggnadarbete pågår även kvällstid vid nätstationen så parkera inte framför den.

Vägbeskrivning

Välkomna Bertil och Emma.

uppl 072 224 5054