Veteran-OL 27/1

  • 24 jan 2016

Samling vid Krivi på Marieberg

Banlängder: 3,8 och 3,0 km.


Skala: 1:5000.

Anmäl er på Eventor: Gå till Tävlingskalendern och inkludera klubbtävlingar, senast tisdag kl 12,00 före träningen - Genväg


Samling: kl. 9.45

Vi använder oss av KOKs Sportidentpinnar

 

Ansvariga: Kalle Wickström


Skärmar: Hänger ute tom söndag.

Kartor kan laddas ner under "Aktiviteter" och
sedan "veteran-OL" eller hämtas i källartrappan på Hultet, efter kl 14.00 på onsdagen.