Träning med Temakväll 21/1

  • 17 jan 2016

samling Hultet 17,30 för skidåkning eller löpning för att sedan kl 19,00 inta lite mackor innan Temakvällen, OBS att Träna med Artros har flyttat till den 4/2 till förmån för Oringen-2017 information.

Träning Hultet

Löpning/skidor 17,30

Fika med temakväll 19,00

Ansvariga: Heléne Svensson och Stefan Gunnarsson